Misja i wizja

PROGRAM OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

 1. WIZJA  PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole otacza dzieci troską, stwarza im warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju w atmosferze życzliwości oraz poczucia bezpieczeństwa.  Chcemy aby nasza wspólna praca i wkład włożony w wychowanie i nauczanie małego dziecka przyniósł satysfakcję Rodzicom i Nauczycielom.

 1. MISJA PRZEDSZKOLA
 • Naszym celem jest stworzenie różnorodnych form dydaktycznych, warunkujących pełny rozwój wszystkich obszarów aktywności dziecka.
 • Każde dziecko doprowadzamy w naszym przedszkolu do sukcesu na miarę jego możliwości
 •  Sprawimy, że dziecko będzie w centrum zainteresowania całego zespołu nauczycieli i pozostałego personelu
 • Stworzymy warunki do rozwoju wartości uwrażliwiających dziecko na dobro, piękno, naukę, prawdę, sprawiedliwość
 • Wykształcimy u dziecka umiejętność dbania o zdrowy styl życia.

Program Optymistyczne Przedszkole ma siedem znaków szczególnych jak siedem kolorów tęczy:

 • Kolor czerwony najcieplejszy to wychowanie
 1. taczka ta zawiera najważniejsze treści odnośnie wychowania małych optymistów, przykłady mądrych bajek, zabaw wyrabiających charakter
 • Kolor pomarańczowy to inteligencje wielorakie
 1. zawiera teorię inteligencji wielorakich i wg Howarda Gardnera wyróżniamy ich 7:
 2. inteligencę językową ( pisarz, dziennikarz, nauczyciel, adwokat)
 3. inteligencję logiczno- matematyczną ( naukowiec, biznesmen, inżynier, lekarz)
 4. inteligencję muzyczną ( muzyk, piosenkarz, tancerz)
 5. inteligencję ruchową ( sportowiec, chirurg, tancerz)
 6. inteligencję przyrodniczą ( weterynarz, rolnik, hodowca, leśnik )
 7. inteligencję wizualno- przestrzenną ( architekt, malarz, chirurg, geograf )
 8. inteligencję interpersonalną – społeczną ( nauczyciel, lekarz, psycholog, dyrektor)
 9. inteligencję intrapersonalną – osobistą ( poeta, psycholog, filozof )
 • Kolor żółty to paszport do kariery każdego dziecka
 1. dzieciom z grup 6-5 latków paszporty wręczyła pani dyrektor
 2. cyklicznie będą odbywać się apele na których będziemy nagradzać poprzez pochwałę, dyplomy czy też drobne upominki sukcesy dzieci
 3. dzieci mają swoje słoiczki z pochwałami
 • Kolor zielony to coraz wyższy poziom umiejętności
 1. znajduje się tam test umiejętności 6- latka
 2. karty diagnozy dzieci z poszczególnych grup
 • Kolor niebieski to optymistyczni rodzice
 1. są to propozycje współpracy z rodzicami, powstanie Klubu Rodziców w ramach którego działa „Szkoła dla rodziców” prowadzona przez p. psycholog
 2. dwa razy w roku rodzice będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach otwartych ze swoimi dziećmi
 3. wychowawczynie przeprowadzą spotkania na temat „Inteligencji wielorakich”, „Zasad komunikacji z dzieckiem – bariery dobrej komunikacji”
 • Kolor granatowy to optymistyczny personel
 1. to krok po kroku doskonalenie personelu, program współpracy wszystkich pracowników przedszkola mających na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, umiejętności obserwacji potrzeb, zdolności i zainteresowań dzieci
 • Kolor fioletowy to promocja przedszkola
 1. współpraca przedszkola z mediami ( gazeta lubuska, teleżet)
 2. współpraca z poradnią PP
 3. kontakty ze szkołą i przedszkolami
Skip to content