Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach na rok szkolny 2022/2023

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli dokonuje się przez stronę internetową:

www.zary.przedszkola.vnabor.pl

INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

  • otworzyć stronę internetową – www.zary.przedszkola.vnabor.pl
  • otworzyć i wypełnić wniosek ze swoją listą wyborów,
  • wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,
  • wniosek umieścić w kopercie wraz z załącznikami i zanieść do przedszkola „pierwszego wyboru”

Terminy:

28 luty – 14 marca 2022 r.

  • Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.

22 marca 2022 r. godz. 15.00

  • Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowany i niezakwalifikowanych.

do 29 marca 2022 r. 

  • Podpisywanie zobowiązań przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola.
  • Niepodpisanie zobowiązania w tym terminie jest równoznaczne  z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

31 marca 2022 r. godz. 15.00

  • Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. – plik ( PDF, rozmiar 2MB )

Skip to content