Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA NR 7 W ŻARACH

Ranek – czas otwarty

6:30 -8:00
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, wyrównawcze i z dziećmi zdolnymi, praca w małych zespołach, obserwacja, diagnoza

Realizacja podstawy programowej

8:00-8:30
Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne dzieci, kontakty z rodzicami.
ćwiczenia poranne – zabawa ruchowa w młodszych grupach
8:30-9:00
Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów
śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
Pierwsze śniadanie

9:00-10:00
Czas zadaniowy- zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, dydaktyczne różnego rodzaju realizowane zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawy i gry ruchowe.
10:00-11:00
Zabawy organizowane i swobodne, praca w małych zespołach, zajęcia wspomagające, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe i rytmiczne, prace gospodarcze, pobyt na placu zabaw.
Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
Zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, karate, katecheza
Zabawa ruchowa
11:00-11:30
Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów
Drugie śniadanie
11:30-13:00
Zajęcia dowolne w sali lub na powietrzu, ćwiczenia utrwalające, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy matematyczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.
Zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, karate, katecheza
Zajęcia dodatkowe
13:00-13:30
Zajęcia dodatkowe- praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia z pedagogiem, logopedą, nauczycielem zajęć korekcyjnych , zabawy ruchowe, gry dydaktyczne ,pobyt na placu zabaw, czynności samoobsługowe.
Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne
Zabawa ruchowa
13.30-14:00
Obiad
14:00-16:00
Czas otwarty: zabawy swobodne, dydaktyczne, z dziećmi zdolnymi, wyrównawcze, muzyczno- ruchowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania, zabawy ruchowe, taneczne, wyjście na plac przedszkolny, rozchodzenie się dzieci.

Skip to content