Oferta

Miejskie Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Żarach

Miejskie Przedszkole nar 7 w Żarach jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Żary o statusie miejskim. Zlokalizowane jest na osiedlu Muzyków przy ul. Szymanowskiego 2 i mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, który kryje w sobie przestronne, kolorowe, estetyczne sale zabaw wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci.

Atutem przedszkola są dodatkowe pomieszczenia do prowadzenia zajęć ruchowych, występów dzieci oraz organizacji zajęć specjalistycznych z zakresu:

 • integracji sensorycznej
 • logopedii
 • terapii pedagogicznej
 • gimnastyki korekcyjnej
 • karate i innych zajęć

Przedszkole posiada przestronny plac zabaw  z dużą ilością zieleni, wyposażony w sprzęt dostosowany do wieku dzieci co stanowi nie tylko atrakcję, ale również pomaga w zaspokojeniu naturalnej potrzeby aktywności ruchowej dziecka.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem naszej placówki czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, odpowiedzialni pracownicy obsługi i administracji oraz zespół specjalistów – logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta w zakresie integracji sensorycznej oraz specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej.

 • Przedszkola prowadzi opiekę i kształcenie dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 • Otwarte jest w godzinach 6:30-16:00.
 • Organizujemy nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci:
  • naukę języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych
  • zajęcia karate we wszystkich grupach
  • zajęcia logopedyczne po po przeprowadzonej diagnozie
  • ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej  dla dzieci wymagających korygowania wad postawy
  • katechezę  na prośbę rodziców

Nauczyciele pracują z dziećmi w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wybrany program wychowawczy. Planują i organizują zajęcia wychowawczo- dydaktyczne dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do współpracy ze środowiskiem w zakresie bogatej oferty wycieczek lokalnych i wyjazdowych.

Skip to content